Bezoekers - visiteurs

1325088
sinds- depuis 1/11/2012
1325088

Externe linken

Reglement

1- VOORWAARDEN

 • SEIZOEN BM LOOPT VAN 01 NOVEMBER TOT 31 OKTOBER.
 • DE EVENEMENTEN GEORGANISEERD TUSSEN 1 NOVEMBER EN 31 DECEMBER, MOETEN DOORGEGEVEN WORDEN VOOR 1 OKTOBER 2011.
 • HET INSCHRIJVINGSGELD MOET BETAALD ZIJN VOOR 30 NOVEMBER. WANNEER HET EVENEMENT NIET GEACCEPTEERD WORDT DOOR DE COMMISSIE, WORDT HET BEDRAG TERUGBETAALD.
 • VOORWAARDE VOOR OPNAME IN KALENDER BM, DE CLUB MOET 20.000KM GEREDEN HEBBEN IN HET VOORAFGAANDE SEIZOEN.
 • VOORWAARDE VOOR OPNAME IN KALENDER BM, DE CLUB MOET DEELGENOMEN HEBBEN AAN 10 EVENEMENTEN OP DE KALENDER VAN HET VOORAFGAANDE SEIZOEN.
 • EEN INSCHRIJVING IN DE NATIONALE KALENDAR BM KOST 30€.
 • EEN INSCHRIJVING IN DE INTERNATIONALE KALENDAR BM KOST 30€. DEZELFDE VOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING, BEHALVE DIE VAN 20.000KM.

2- BEREKENING VOOR DE CLUBS

 • HET KLASSEMENT WORDT BEPAALD DOOR HET AANTAL GEREDEN KILOMETERS VAN ELK EVENEMENT INGESCHREVEN IN KALENDER BM.
 • DE KILOMETERS VAN PILOOT EN PASSAGIER WORDEN SAMEN GETELD.
 • DE ORGANISERENDE CLUB ONTVANGT EEN CORRECTIE OP HET EINDE VAN HET SEIZOEN; DIT OM NIET BENADEELT TE WORDEN TEGENOVER EEN CLUB DIE GEEN EVENEMENT ORGANISEERT.
 • COËFFICIËNT: (AANTAL KILOMETERS VAN ALLE EVENEMENTEN) X (AANTAL EVENEMENTEN) GEDEELD DOOR (AANTAL EVENEMENTEN – 1)
 • VB: CLUB MC RIDER (ORGANISATOR VAN EVENEMENT OP KALENDER) HEEFT DIT SEIZOEN 30.000 KMS GEREDEN EN DE KALENDER BESTAAT UIT 40 EVENEMENTEN => 30.000 X 40 / 39 = 30.769 KMS.

3- GOED OM WETEN

 • ELKE CLUB MAG MAXIMUM 1 EVENEMENT ORGANISEREN IN KALENDER BM PER SEIZOEN.
 • DE RONDE MOET MINIMUM 100 KM EN MAXIMUM 200 KM ZIJN. MET UITZONDERING VAN VOLGENDE EVENEMENTEN VAN DE 2 FEDERATIES (VMF EN MTCW): PAJOTTENLAND, RONDE WALLONNE, 1.000KM B.M., STERTREFFEN, LA TRAPPISTE , V.M.F. TOER ET LE TOUR DU HAINAUT.
 • EEN EVENEMENT MAG INSCHRIJVEN IN ANDERE KALENDERS (VMF, MTCW, FMB, WEST VLAANDEREN …).
 • EEN ANNULATIE MOET 2 MAANDEN VOORAFGAAND BEKENDGEMAAKT WORDEN. DE CLUB MOET DIT ZELF KENBAAR MAKEN OP DE SITE EN/OF TIJDSCHRIFTEN.
 • WE VRAGEN AAN DE CLUBS OM 3 MAANDEN VOOR DATUM ALLE INFORMATIE VAN HET EVENEMENT DOOR TE GEVEN.

4- EVENEMENT

 • DE ORGANISERENDE CLUB MOET HET NODIGE DOEN OM DE BM -VERANTWOORDELIJKEN (AFGEVAARDIGDEN) ONTVANGEN OM DE KLASSEMENTEN TE DOEN. DE CLUB VOORZIET DRANK EN MAALTIJD, EN TEVENS HET SOUVENIER VAN DE DAG.
 • DE ORGANISERENDE CLUB IS NIET VERPLICHT OM HET DAGKLASSEMENT TE VOLGEN VOOR DE PRIJSUITREIKING. WE RADEN AAN DAT EEN LID VAN DE ORGANISERENDE CLUB ZICH VERVOEGT BIJ DE AFGEVAARDIGDEN.
 • DE AFGEVAARDIGDEN SCHRIJVEN ZICH GRATIS IN EN ONTVANGEN GEEN GELD. ZE KRIJGEN VOOR HUN CLUB EN OOK INDIVIDUEEL, DE KILOMETERS HEEN-TERUG EN DIE VAN DE RONDE.
 • DE DEELNAMEPRIJS MAG NIET HOGER ZIJN DAN 5€ (INSCHRIJVING – ROAD BOOK).
 • ER WORDT GEVRAAGD OM HET EVENEMENT TE ORGANISEREN OVER 2 DAGEN.
 • EEN VOORBEELD VAN HET INSCHRIJVINGSFORMULIER KAN AFGEHAALD WORDEN VAN DE SITES (BM- VMF EN MTCW).

5- INDIVIDUEEL

 • ELK LID MOET ZICH INSCHRIJVEN MET MOTO VAN MEER DAN 50CC (UITGEZONDERD DE AFGEVAARDIGDEN ). BIJ DE INSCHRIJVING VAN EEN NIET-AANWEZIG LID VOLGT EEN SANCTIE OP NIVEAU VAN LID, CLUB EN DE AFWEZIGE.
 • HET GEBRUIK VAN EEN ETIKET MET ALLE GEGEVENS VAN HET LID IS EEN PLUSPUNT. ER WORDT GEVRAAGD OM EEN ETIKET TE GEBRUIKEN PER LID (PILOOT/PASSAGIER).
 • ELK LID MOET IN HET BEZIT ZIJN VAN EEN BM NUMMER (2€/SEIZOEN) OM TE KUNNEN DEELNEMEN AAN HET INDIVIDUEEL EINDKLASSEMENT. HET LIDNUMMER MOET VERMELD WORDEN OP HET INSCHRIJVINGS- EN CONTROLE BLAD. VROUWELIJKE PILOOT, KIND (-16 JAAR), 50CC MOET OOK VERMELD WORDEN OP HET INSCHRIJVINGS- EN CONTROLE BLAD.
 • DE VERPLAATSINGSKILOMETERS WORDEN GEREKEND MET DE KORTSTE WEG VANAF DE WOONPLAATS VAN HET LID. VOOR BUITENLANDERS, VANAF DE EERSTE DOOR HEN GEPASSEERDE BELGISCHE GEMEENTE.
 • VAN ALLE EVENEMENTEN (OPGENOMEN IN KALENDER BM) WORDEN DE KILOMETERS SAMENGETELD.
 • ELK LID MAG MAXIMUM 1 KEER PER SEIZOEN VERANDEREN VAN CLUB. HET LID BEHOUDT DE GEREDEN KILOMETERS.
 • HET INSCHRIJVINGSGELD OP EEN EVENEMENT IS VOOR DE ORGANISERENDE CLUB. DE INSCHRIJVING PRIJS VAN 5€ PER PERSOON GEEFT RECHT OP DEELNAMEN VAN DE RONDE EN DE PRIJSUITREIKING.
 • SCRATCH: SOM VAN DE NATIONALE EN INTERNATIONALE KILOMETERS TIJDENS HET SEIZOEN. HET BM COMITE HERNEEMT DE EERSTE 100 PILOTEN EN EERSTE 50 PASSAGIERS. DE SCRATCHEN WORDEN ELK SEIZOEN BIJ OPGETELD VOOR HET KLASSEMENT “CHALLENGE CUMUL PALMES B.M”

6- BELONINGEN EN SOUVENIRS

 • BM ORGANISEERT EEN PRIJSUITREIKING NATIONAAL EN INTERNATIONAAL VOOR DE CLUBS, PILOTEN EN PASSAGIERS, OP HET EINDE VAN HET SEIZOEN.
 • DE UITREIKING IS GEBASEERD OP DE RESULTATEN BEREKEND DOOR BM.

7- INTERNATIONALE KALENDER

 • ELKE CLUB HEEFT DE MOGELIJKHEID OM ZIJN EVENEMENT IN TE SCHRIJVEN IN DE INTERNATIONALE KALENDER BM. DE AANVRAAG MOET GEBEUREN VOOR 30 NOVEMBER, MET DE BETALING VAN 30€. INDIEN DE AANVRAAG GEWEIGERD WORDT DOOR BM COMITE, DAN WORDT HET BEDRAG TERUGBETAALD. ER ZIJN GEEN QUOTA NODIG VAN HET VORIGE SEIZOEN.
 • EEN LID MOET IN HET BEZIT ZIJN VAN EEN INTERNATIONAAL BM NUMMER (KOSTPRIJS 2€ + 3€ = 5€/JAAR). INDIEN DE CLUB INGESCHREVEN IS IN DE INTERNATIONALE KALENDER, DE LEDEN DIE EEN NATIONAAL BM NUMMER HEBBEN TELT EVENEENS ALS INTERNATIONAAL BM NUMMER.
 • INTERNATIONAAL BLAD INVULLEN PER PILOOT EN PER PASSAGIER. DIT BLAD KAN AFGEHAALD WORDEN VAN DE SITES BM EN MTCW. EEN BEWIJS VAN PASSAGE MET VERMELDING VAN PLAATS EN DATUM IS EEN PLUS.
 • ALLE BLADEN VAN DE PILOTEN EN PASSAGIERS VAN DEZELFDE CLUB WORDEN SAMENGETELD VOOR HET INTERNATIONAAL KLASSEMENT VAN DE CLUB.
 • EEN INDIVIDUELE INSCHRIJVING IN INTERNATIONALE KALENDER IS MOGELIJK. INGEVAL DE 30€/JAAR NIET BETAALD WORDT DOOR DE CLUB, EN/OF HET LID GEEN DEEL UITMAAKT VAN EEN CLUB. DAN KOMEN DE INTERNATIONALE KILOMETERS NIET IN AANMERKING VOOR DE CLUB VAN HET LID.

OVERTREDINGEN OF MISBRUIK

 • ALLE OVERTREDINGEN OF MISBRUIK DOOR EEN LID OF CLUB ZAL GESANCTIONEERD WORDEN DOOR HET BM BESTUUR.